Visie Atelier

De esculaap

De naam Esculaap is gerelateerd aan de voormalige huisartsenpraktijk van haar partner. Een passende naam voor het atelier vond de kunstenaar. In het symbool van de esculaap staat de kronkelende slang voor ontginning en vernieuwing, hetgeen goed in het beeld van Veenoord past, dat van oorsprong bekend staat als een ontginningsdorp.
Het symbool van de staf in de esculaap staat voor geneeskunst of heelkunde.  Vernieuwing en heel worden zijn aspecten, die het Atelier “De Esculaap” wil nastreven en uitstralen door middel van creativiteit, licht, inspiratie en verbinding.

Expositieruimte en atelier

Het Atelier “De Esculaap” is de schilderwerkplaats van Nasima Bosma en wordt tevens gebruikt als expositieruimte voor haar kunst. Het atelier wordt ook gebruikt worden voor andere activiteiten, zoals workshops. Het atelier wil  tevens een ontmoetingsplaats zijn voor kunstenaars en kunst-liefhebbers in de regio. Een plaats om samen kunst te maken en uit te wisselen en op zoek te gaan naar inspiratie en zelfbezinning. Samen met twee andere kunstenaars hebben zij gezamenlijk vijf jaar geleden de Kunst& Cultuurroute ” De verbinding” Nieuw-Amsterdam Veenoord opgericht.
Het atelier staat voor verbinding, inspiratie en motivatie. Mensen met elkaar verbinden om zijn of haar unieke kwaliteiten tot bloei te laten komen.